1 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §       Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 §       Ympäristökatselmus 2019

4 §       Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat 

5 §       Rakennuslautakunnan toimintakertomus 2018 ja käyttösuunnitelma vuodelle 2019

6 §       Rakennusvalvontamaksutaksojen tarkistaminen

7 §       Mahdolliset muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 14052019 pöytäkirja