Lupatunnus

§

 

Kiinteistö Lupatyyppi

Toimenpide

284-2019-31

47

Myönnetty

284-417-1-32 (Välimaa)

Toimenpidelupa Kuivurin yhteyteen rakennetaan kaksi pyöreää viljasiiloa.

Yhteensä 1 päätöstä
osken Tl kunta 23.4.2019

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 25.4.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 9.5.2019.

Tämä ilmoitus tulee pitää julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 24.4.2019 – 10.5.2019.