Ympäristönsuojelulautakunta 24.4.2019

Kokous 3/2019                                         27-38 §

27 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
29 §               Maa-ainesten ottamistoiminnan jälkikäteen laskutettavat vuoden 2018 valvontamaksut
30 §               Päätös yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä sekä toiminnan                 aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta vakuuden hyväksymisestä sekä rauenneiden maa-aineslupien vakuuksien vapauttamisesta
31 §               Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kosken Tl kunnassa Kylläspuu Oy:n kyllästämötoiminnassa olleen alueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
32 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Koskisen Tila Oy, Pöytyä
33 §               Maa-ainesten oton keskeytys ja kehotus alueen maisemointiin kiinteistö AA 100
34 §               Lausunto jätteenkuljetusasiassa, BB
35 §               Lausunto jätteenkuljetusasiassa, CC
36 §               Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
37 §               Ilmoitusasiat
38 §               Muut asiat

Ympäristönsuojelulautakunta_20190424_pöytäkirja