27 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
29 §   Kosken lukion tuntikehys lukuvuodelle 2019 – 2020
30 §   Koulukuraattorin valinta
31 §   Musiikin tuntiopettajan valinta
32 §   Koulunkäynti- ja maksullinen kuljetusoikeus Kosken seudun yläasteelle (ei julkinen, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
33 §   Viranhaltijoiden päätökset
34 §   Ilmoitusasiat
35 §   Rahkio-Kangas reitin koulukuljetustarjousten hyväksyminen
36 §   Talolan tuntikehys lukuvuodelle 2019 – 2020
37 §   Ensimmäisen vieraan kielen varhentaminen 1. ja 2. luokalle
38 §   Varhaiskasvatuksenhenkilöstön nimikemuutokset

Pöytäkirja 17042019