22 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

23 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

24 §          INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-2 / 2019

25 §          KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN, 2019

26 §         SUUTARINTIEN RIVITALON PURKU-URAKKA

27 §         KATUJEN PÄÄLLYSTYSTYÖT 2019

28 §         TEKNINEN TYÖ, PURUNPOISTOLAITTEISTO

29 §         A A:N ANOMUS VESILASKUN ALENTAMISESTA

30 §         MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 10042019 pöytäkirja