Käsiteltävät asiat:

 

65  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

67  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

68  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

69  § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 28.2.2019 (16,7%)

70  § Vuoden 2018 tilipäätös ja toimintakertomus

71  § Maatalouden kehittämismääräraha 2019

72  § Verovarojen tilitykset Kosken tl kunnalle 1.1.-31.3.2019

73  § Kunnanjohtajan vuosiloma

74  § Pienyritystoiminnan avustukset 2019

75  § Lausunnon antaminen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n suunnitelmasta

osakkuusyritysratkaisusta

76  § Koski Tl 150 vuotta / itsenäisyyden puiston istutusten täydentäminen

77  § Lisätalousarvio koulukeskuksen ilmanvaihdon korjaukseen

78  § Toimistosihteerin määräaikaista toimesta irtisanoutuminen / Uusitalo

79  §  Kunta rahoituspyyntö menestyvä maatilayritys  2 – hankkeeseen

80  § Ilmoitusasiat

81  § Muut asiat

 

20190408.pdf kotisivuille