23 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

24 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

25 §            Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien kuljetuskriteereiden tarkistaminen ja
ohjeet sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjille 1.4.2019 alkaen

26 §            Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet ja
ohje vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjille 1.4.2019 alkaen

27 §            Työvapaa anomus

28 §            Ilmoitusasiat

29 §            Viranhaltijapäätöksiä

30 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

31 §             Kotipalvelun lähihoitajan toimen täyttäminen

Pöytäkirja 10.4.2019