Asiakasneuvonta.fi – www.asiakasneuvonta.fi

Sivusto palveluista ja ajankohtaisista tiedoista ikäihmisille ja omaishoitajille

Mahdollisuus keskustella asiakasohjaajien kanssa chatissa

Yhteystiedot löydät liitteestä: kompassi neliö