Ennakkoäänestys 15.-21.5.2019

Ennakkoäänestys järjestetään Kosken Tl kunnassa 15.-21.5.2019 välisenä aikana.  Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kosken Tl kunnanvirasto, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikkona 15.5.2019                           kello 9.00 – 15.00
torstaina 16.5.2019                                   kello 9.00 – 17.00
perjantaina 17.5.2019                               kello 9.00 – 14.00
lauantaina – sunnuntaina 18.-19.5.2019   kello 10.00 – 14.00
maanantaina – tiistaina 20.-21.5.2019      kello 9.00 – 15.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Tätä koskeva ilmoitus on tehtävä kunnan keskusvaalilautakunnalle 14.5.2019 ennen kello 16.00, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl; puh. 044 744 1111 tai 044 744 1127.

Kotiäänestyslomake

Vaalipäivän 26.5.2019 äänestys

Kosken Tl kunta on vuonna 2019 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana on Talolan koulu, osoite: Arkkilantie 2, 31500 Koski Tl.  Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 26.5.2019 avoinna kello 9.00 – 20.00. Äänioikeuttaan voi vaalipäivänä käyttää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, minkä vaaliluetteloon äänioikeutettu on merkitty.

Äänestäjän on pystyttävä selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.  Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistuksensa tai muun vastaavan valokuvallisen todistuksen.

Koskella Tl 23.4.2019
Kosken Tl keskusvaalilautakunta