Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kosken Tl kunnanvaltuuston ( 29.5.2017 § 24) päätökseen koskien Keskustaajaman osayleiskaavan hyväksymistä on saatu Turun hallinto-oikeuden päätös 27.12.2018/0401/1. Keskustaajaman osayleiskaava, pois lukien kiinteistö 284-413-4-121, saa lainvoiman tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

Koskella Tl 18.3.2019

Kosken Tl kunnanhallitus