2/2019

8 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
9 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta
10 §     Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa 1.1. – 31.12.2018 (100,0 %)
11 §     Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen
12 §     Määrärahan haku, poistojen ylitys
13 §     Jäsenten ja varajäsenten vaali Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon
14 §     Ilmoitusasiat
15 §     Muut asiat

Kv pöytäkirja 25.3.2019