50  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

51  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

52  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

53  § Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa 1.1.-31.12.2018 (100 %)

54  § Irtaimen myynti, tekninen toimi

55  § Vesihuoltolain liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

56  § Määrärahan haku, poistojen ylitys

57  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

58  § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.1.2019 (8,3%)

59  § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

60  § Jäsenten ja varajäsenten vaali Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon

61  § Lausuntopyyntö koskien Mylly-Antin koulua

62  § Metsänhoitotoimenpiteiden suorittaminen

63  § Ilmoitusasiat

64  § Muut asiat

Khall pöytäkirja 18.3.2019