1/2019

1 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 §              Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa
4 §              Asemakaavoitus / Paloasema
5 §              Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan tarkastaminen
6 §              Lisämääräraha vuodelle 2020 paloaseman rakentamiseen
7 §              Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja / muut hallintosääntöpäivitykset
8 §              Ilmoitusasiat
9 §              Muut asiat

Kv pöytäkirja 18.2.2019