14 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

15 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

16 §            Terveydenhuollon talous ja toiminta vuonna 2018

17 §            Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa 1.1. – 31.12.2018 (100,0%)

18 §            Toimintakertomus vuodelta 2018

19 §            Vuoden 2019 käyttösuunnitelma

20 §            Ilmoitusasiat

21 §            Viranhaltijapäätöksiä

22 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 6.3.2019