Käsiteltävät asiat:

33  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

34  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

35  § Europarlamenttivaalit 2019, äänestysalue ja äänestyspaikat

36  § Europarlamenttivaalien ulkomainonta

37  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

38  § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-28.2.2019

39  § Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2019

40  § Kosken Tl kunnan tilinpäätöksen valmistelu

41  § Kunnanviraston kesäsulku

42  § Kosken Tl kunnan kuntastrategian päivitys

43  § Kunnanvaltuuston 18.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

44  § Maito- ja maitotaloustuotteiden hankinta

45  § Yhteistyösopimus toimistosihteerin työstä

46  § Etätyön tekeminen Kosken Tl kunnassa

47  § Ilmoitusasiat

48  § Muut asiat

49 § Perhepäivähoitajien kustannusten korvaus

Khall pöytäkirja 25.2.2019