Kokous           2/2019   27.2.2019                                          14-26 §

 

14 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
16 §               Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018
17 §               Maa-ainesten ottamistoiminnan valvontamaksujen määrittäminen
18 §               Päätös yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä
sekä vanhojen maa-aineslupien vakuuksien vapauttamisesta
19 §               Maa-aines- ja ympäristölupapäätös
Läänin Kuljetus Oy, Aura
20 §               Ilmoituksenvaraisuuden arviointi, Koskisen Tila Oy, Pöytyä
21 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
Maatalousyhtymä Sallasmaa Jari ja Matti, Pöytyä
22 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
Sari ja Jussi Huhtala, Pöytyä
23 §               Kuljetustoiminnan kieltäminen jätelain 126 §:n 1 momentin johdosta sekä
tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle,  DD
24 §               Ilmoitusasiat
25 §               Muut asiat
26 §               Selvityspyyntö kiinteistöllä EE suoritetusta toimista

Ympäristönsuojelulautakunta_20190227_pöytäkirja