KOSKEN TL KUNNAN YKSITYISTEIDEN HOITOKUNNILLE

Kosken Tl kunnan alueella olevien yksityistiehoitokuntien tienhoidon avustusanomukset tienhoitomenoihin on jätettävä rakennuslautakunnalle viimeistään maanantaina 15.4.2019 mennessä. Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti skannattuna rakennustarkastajan sähköspostiin. Avustushakemukset tulee toimittaa raeknnusvalvonnasta saataville hakemuslomakkeille täytettyinä sekä tarvittavine liitteineen. Avustuslomakkeet lähetetään tiehoitokuntien yhdyshenkilöille joille on aiempina vuosina myönnetty avustusta.

Tien kunnossapitoavustushakemuksen liitteeksi tarvitaan:
– vuoden 2018 hoitomenot
– vuoden 2019 talousarvio
– tilinpäätös
– tilintarkastajan lausunto tai vuosikokouksen pöytäkirja, josta ilmenee tilien tarkistus tiekunnan sisällä.

Yksityistielaki (560 /2018) korvaa vuonna 1963 voimaan tullen lain yksityisteistä. Uusi Yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Voimaan tulleen yksityistielain 84 § mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot on yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ajantasaiset niin kuin Yksityistielaissa 50 §:ssä edellytetään. Ohjeet näiden ilmoittamiseen löytyy mm. internetosoitteesta: https://koski.fi/yksityistieasiat/