1 §      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §      Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 §      Sosiaalilautakunnan kokoukset 2019

4 §      Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2019

5 §      Tositteiden hyväksyjät vuonna 2019

6 §      Sisäinen valvonta vuonna 2019

7 §      Päätösluettelo

8 §      Hakemus virkavapaudesta

9 §      Kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan viran täyttäminen

10 §    Sopimus vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista

11 §    Kotipalvelun lähihoitajan toimen täyttäminen

12 §    Ilmoitusasiat

13 §    Viranhaltijapäätöksiä

14 §    Muut asiat

Pöytäkirja 16.01.2019