Käsiteltävät asiat:
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 § Etuosto-oikeuden käyttäminen
4 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset
5 § Toimintakertomukset vuodelta 2018
6 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.12.2018
7 § Ateriakorvaukset
8 § Kunnanjohtajan vuosiloma
9 § Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa
10 § Kunnanvaltuuston 21.12.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
11 § Asemakaavoitus / Paloasema
12 § Poistettavat saatavat
13 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen
14 § Ilmoitusasiat
15 § Muut asiat 

kh pöytäkirja 14.1.2019