Kokous 1/2019                   16.1.2019                            1-13 §

 1 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
3 §                 Sisäinen valvonta
4 §                 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan tarkastaminen
5 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2019
6 §                 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun öljysäiliön
jättämiseksi maaperään, AA, Aura
7 §                 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun öljysäiliön
jättämiseksi maaperään, BB, Koski Tl
8 §                 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa,
T:mi Erkka Korpiaho Racing, Marttila
9 §                 Ympäristölupapäätös, Kosken Betonielementti Oy, Koski Tl
10 §               Päätös vesihuoltolain  11 §;n mukaisesta vapautushakemuksesta, DD, Koski Tl
11 §               Ympäristönsuojeluviranhaltijan antaman väliaikaisen määräyksen vahvistaminen, Pöytyä
12 §               Ilmoitusasiat
13 §               Muut asiat

Ympäristönsuojelulautakunta_20190116_pöytäkirja