Kokous 5/2018

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
 3. Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
  –     toiminnan ja talouden nykytilanne
  4. Tutustuminen vuoden 2018 arvioinnin painopistealueisiin:
  –  Sosiaalitoimen sektori:  sosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu
  –   Sivistystoimen sektori:  perusopetus ja toisen asteen koulutus
 1. Muut esille tulevat asiat
 2. Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_13122018