Indeksikorotus 

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia korotetaan 1,5 prosenttia 1.1.2019 lukien. 

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. 

Korotusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin saa sosiaalitoimistosta, Härkätie 5, toimistosihteeri Taru Leime 044 744 1127.

Jos lapsen elatustuki maksetaan Kelasta tai elatusapujen perintä hoidetaan ulosoton kautta, merkitsee em. viranomainen sopimuksiin myös indeksikorotukset.