88 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

89 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

90 §           INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-10/ 2018

91 §           ISOKUOVINTIEN KORJAUSSELOSTE

92 §           PALOASEMA 2019-HANKKEEN LÄHTÖAINEISTO

93 §           PALOASEMA, TARJOUSKILPAILUN ALOITTAMINEN

94 §           PALOASEMA, PALOSUOJELURAHASTON HAKUMENETTELY

95 §           ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON VARASTOTILA, ÖLJYNSUOJARAHASTON

AVUSTUS

96 §           LAUSUNTOPYYNTÖ, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

”MUSEOKAAREN ALUE”

97 §           LAUSUNTOPYYNTÖ POHJAVESIALUEIDEN KARTOITUKSESTA JA

LUOKITUKSESTA, ELY

98 §          KOTIHOIDON TYÖTILA, RAKENNUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

99 §           NUORISOVALTUUSTON LAUTAKUNTAEDUSTUS TEKNISESSÄ

100 §         MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 11122018 pöytäkirja