Käsiteltävät asiat:

223  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
224  § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
225  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset
226  § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.11.2018
227  § Hallintosäännön päivittäminen
228  § Turun seudun hankintayhteistyösopimus
229  § Liikennöintisopimuksen (Linjat 612,614 ja 615) option hyväksyminen
230  § Perimättä jääneiden kuljetusmaksujen poistaminen tileistä
231  § Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Kosken Betonielementti oy
232  § Ilmoitusasiat
233  § Muut asiat

kh pöytäkirja 10.12.2018