Kokous 4/2018

  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
  3. Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

4.Tutustuminen vuoden 2018 arvioinnin painopistealueisiin:

-Teknisen toimen alueelta vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto ja ympäristönsuojelu

-Investointihankkeet; paloasema

-Henkilöstö ja vuonna 2017  tehdyn työhyvinvointikyselyn tulosten analysointi

  1. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019
  2. Muut esille tulevat asiat
  3. Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_13092018