Kokous 2/2018

  1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
  3. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
  4. TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017
  5. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
  6. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
    MYÖNTÄMINEN
  7. MUUT ASIAT
  8. ILMOITUSASIAT

TARKASTUSLTK_PTK_22052018