Kokous 1/2018

  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
  3. Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

–     toiminnan ja talouden nykytilanne

–     alustava tilinpäätösarvio

  1. Tutustuminen vuoden 2017 arvioinnin painopistealueisiin:

Sosiaalitoimen tehtäväalueet:

  • Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue
  1. Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017.
  2. Muut esille tulevat asiat
  3. Ilmoitusasiat                                 TARKASTUSLTK_PTK_27022018