Kokous 6/2018  28.11.2018                                                               62-76 §

62 §                        Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

63 §                        Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

64 §                        Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta,

AA, Marttila

65 §                        Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta,

BB, Marttila

66 §                        Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Partelan Porsas Oy, Koski Tl

67 §                        Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

Kosken Tl     kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueista

68 §                        Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen

69 §                        Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2019

70 §                        Lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, CC, Pöytyä

71 §                        Maa-aineslain 16 §:n mukainen maa-ainesluvan lupamääräysten muutos,

Siutilan  PK Kivi Oy, Marttila

72 §                        Valvontapyyntö DD lietekuljetuksista

73 §                        Päätös uhkasakon poistamisesta, EE, Pöytyä

74 §                        Ympäristölupapäätös, Marjaana Manni, Koski Tl

75 §                        Ilmoitusasiat

76 §                        Muut asiat

Ympäristönsuojelulautakunta 20181128_pöytäkirja