201  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
202  § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
203  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset
204  § Etuosto-oikeuden käyttäminen
205  § Muut asiat/ Liikunta- ja kulttuurisetelit Kosken Tl kunnan organisaatiossa
206 §  Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2018 ( 83,3)
207 §  Työ-ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta/paikallinen sopimus erän maksamisesta joulukuussa
208 §  Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2019 ja OVTES
209 §  Kunnallinen teknisen henkilöstön virka-ja työehtosopimus 2018-2019 (TS-18)
210 §  Kunnanvaltuuston 12.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
211 §  Määrärahan siirto, Koulukeskuksen alue
212 §  Määrärahan haku, Koulukeskuksen rakennus
213 §  Määrärahan siirto, teiden valaistus
214 §  Määrärahan haku, lainamakasiinin kunnostus
215 §  Määrärahan siirto, vesihuoltolaitos
216 §  Määrärahan haku, Lääkäritalo
217 §  Talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohjeet
218 §  Konserniohjeen antaminen
219 §  Kaavoituskatsaus 2019
220 §  Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-30.9.2018
221 § Ilmoitusasiat
222 § Muut asiat

kh pöytäkirja 26.11.2018