60 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

61 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

62 §            Kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan viran täyttäminen

63 §            Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-30.9.2018

64 §            Keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin (KomPAssi) järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

65 §            Lapsiperheiden kotipalvelumaksut

66 §            Muutokset palvelukeskuksen tiettyjen työntekijöiden päivittäisiin lepoaikoihin

67 §            Ilmoitusasiat

68 §            Viranhaltijapäätöksiä

69 §            Muut asiat

70 §            Muutokset ankkuritoiminnan sopimuksessa

71 §            Ei julkinen, julkl 21.5.1999/621 § 23

Sosiaalilautakunta 19.11.2018