76 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

77 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

78 §          INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-9/ 2018

79 §          MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, KOULUKESKUKSEN ALUE

80 §          MÄÄRÄRAHAN HAKU, KOULUKESKUKSEN RAKENNUS

81 §          MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, TEIDEN VALAISTUS

82 §          MÄÄRÄRAHAN HAKU, LAINAMAKASIININ KUNNOSTUS

83 §          MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, VESIHUOLTOLAITOS

84 §          MÄÄRÄRAHAN HAKU, LÄÄKÄRITALO

85 §          KORVAUSHAKEMUS, LIIKENNEVÄYLÄN KUNNOSSAPITO

86 §          PALOASEMA 2019-HANKKEEN LÄHTÖAINEISTO

87 §          MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 13112018 pöytäkirja