24 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 §  Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
26 §  Osavuosiraportti ja talousarvion toteutuma ajalta 1.5.-30.8.2018
27 §  Hyvinvointilautakunnan toimialojen toimintaraportit
28 §  Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020
29 §  Vapaa-aikatoimen investointisuunnitelma 2019-2020
30 §  Vapaa-aikatoimen viralliset ilmoitukset
31 §  Liikuntatoimen käyttö-, osallistumis- ja valvontamaksut kaudelle 2017-2018
32 §  Nuorisotilatoiminnan järjestäminen 2018-2019
33 §  Kirjastokokoelmien täydentäminen
34 §  Kirjaston käyttösäännöt
35 §  Kirjaston strategia
36 §  Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
37 §  Muut asiat
38 §  Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 27.9.2018

Liite 1.Hyvinvointiltk_Osavuosiraportti_2_2018

Liite 2.Hyvinvointilautakunta_2019

Liite 3. HVL_2019_talousarvioesitys

Liite 4. Vapaa-aikatoimi Investoinnit TS 2019-2021