Pöytäkirja 4/2018

25 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 §            Pöytäkirjan tarkastajien valinta
27 §            Toimielinten osavuosiraportit 2018 kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolla
28§             Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä
Härkätien sosiaali- jaterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 1.1.-31.12.2019
29 §            Asemakaavoitus /Ritarin alue
30 §            Asemakaavoitus /Sahatien alue
31 §            Määrärahan siirto, teollisuusalueen tierakenteet
32 §            Ilmoitusasiat
33 §            Muut asiat

kv pöytäkirja 8.10.2018