159 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

160 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

161 § LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / MANNI

162 § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-30.9.2018

163 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

164 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2018 ( 66,7 %)

165 § ASEMAKAAVOITUS / SAHATIEN ALUE

166 § LAUSUNTO LUONNOKSESTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN

ASETUKSEKSI MAANTEIDEN JA RAUTATEIDEN RUNKOVERKOSTA JA

NIIDEN PALVELUTASOSTA

167 § TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 LAADINTAOHJEET

168 § KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA

169 § MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, TEOLLISUUSALUEEN TIERAKENTEET

170 § ASEMAKAAVOITUS / PALOASEMA

171 § KUNNANVIRASTON SULKUAJAT JOULUN AIKAAN

172 § ILMOITUSASIAT

173 §  MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.10.2018