66 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

67 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

68 §          KATUALUEIDEN AURAUSTIKUTUS

69 §          ALOITE KOIRAPUISTON PERUSTAMISESTA

70 §          JÄTETAKSAN LAUSUNTO JÄTELAUTAKUNNALLE

71 §           TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021

72 §           HIEKOITUSSEPELIN HANKINTA

73 §           INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-8/ 2018

74 §           MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, TEOLLISUUSALUEEN TIERAKENTEET

75 §           MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 27092018 pöytäkirja