50 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

51 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

52 §            Lastensuojelun sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

53 §            Turvapuhelinpalveluiden järjestäminen

54 §            Palvelukeskuksen hoitajan toimen täyttäminen

55 §            Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnan kilpailutus yhteishankintana

56 §            Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021

57 §            Ilmoitusasiat

58 §            Viranhaltijapäätöksiä

59 §            Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 19.9.2018