146 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
147 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
148 § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
149 § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-31.7.2018
150 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
151 § YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ
HÄRKÄTIEN  SOSIAALI – JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.-31.12.2019
152 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2018 ( 58,3 %)
153 § LAUSUNTO RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN / NYHÄ
154 § ASEMAKAAVOITUS / RITARIN ALUE
155 § KIINTEISTÖKAUPPA SULKALA – TILAN MÄÄRÄALASTA
156 § LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA
157 § ILMOITUSASIAT
158 §  MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.9.2018