Yhteystiedot

Talolan koulu

Arkkilantie 2
31500 Koski Tl

Puhelinnumerot

Opettajainhuone
(02) 484 1660

Kanslia/rehtori
(02) 484 1089
Rehtori 044 484 1089

Talola gsm 044 7441160

Keittiö (02) 484 1983

Sähköpostit:
talolan.koulu(at)koski.fi

opettajat:

1 Maarit Isotalo

2a Annikka Savela-Kirjonen

2b Taija Caselius

3 Hanna-Kaisa Smolander

4a Liisa Koisaari

4b Marika Honkala

5a Auli Rintala

5b Johanna Kurppa

6 Heikki Mulo

PR1 Satu Smolander

EO Satu Hallongren

koulunkäynninohjaajat:

Eija-Liisa Kulo, Kirsi Laukkanen ja Mari Valkoma


etunimi.sukunimi(at)koski.fi

Talolan tapahtumat

Talolan koulu

Talolan koulu on 1-6 luokkalaisten peruskoulu. Koulussa on noin 150 oppilasta ja se on Kosken Tl kunnan ainoa alakoulu. Koulun tehtävänä on kehittyä monipuolisia opintomahdollisuuksia tarjoavana kouluna, joka edistää oppilaan persoonallisuuden kaikenpuolista kehittymistä, tukee jatko-opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista sekä luo edellytykset suotuisalle sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle sekä ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset erot.

Hyvä käytös ja hyvät opiskeluvalmiudet koulua ja elämää varten ovat meille tärkeitä tavoitteita.

'Kodista juuret, koulusta siivet, siivillä lupa lentää.'


Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi/talola.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.