Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisu

 

Kunnan kotisivuilla pidetään nähtävänä kuluvan ja menneen vuoden pöytäkirjat. Mikäli tarvitset tietoja vanhemmista pöytäkirjoista, voit ottaa yhteyttä kunnantoimistoon.

Kokousten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia. Esityslista löytyy julkaisun jälkeen pöytäkirjat osiosta, ko. toimielimen kohdalta, listan ensimmäisenä. Kokouksen jälkeen esityslista korvataan tarkistetulla pöytäkirjalla, niiltä osin kuin käsitellyt asiat eivät pidä sisällään salassapidettäviä asioita.

Pöytäkirjat julkaistaan pdf-tiedostoina. PDF-tiedoston lukuun tarvitset esim. Adobe Reader tai Foxit Reader -ohjelman. Molemmat ovat ilmaisia ja yleensä valmiiksi koneelle asennettuna.

Kopiot uusimmista pöytäkirjoista ovat nähtävillä myös Kosken Tl kirjastossa.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.