Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 30.5.2016

Kokous 3/2016                          §§ 42 - 49

42 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
43 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
44 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
                      Matti Kantola, Marttila
45 §               Päätös vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta
                      vapauttamiseksi
                      AA, Aura
46 §               Ympäristölupapäätös
                      Jouko Laiholahti, Marttila
47 §               Ilmoitusasiat
48 §               Someron maa-ainestenoton valmistelutyö
49 §               Muut esille tulevat asiat

YSLTK_20160530_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.