Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 24.11.2016

Kokous 6/2016  24.11.2016                                          84 -  101 §

84 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
85 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
86 §               Lausunto tarkastuskertomuksesta tehdystä vastineesta
                      Jouko ja Kaarina Knuutila, Paukkula, Jättälän sorakuoppa ja Hevonlinna
87 §               Päätös tarkastuskertomuksesta tehdystä vastineesta sekä
                      maa-ainesten ottoluvan ottomäärän ja vakuuden pienentämisestä
                      Jouko ja Kaarina Knuutila, Hevonlinna ja Hevonlinna II
88 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle aloitteesta Pöytyän kunnan
                      jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamiseksi ja ympäristöluvan
                      rauettamiseksi
89 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      AA, Koski Tl
90 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      BB, Koski Tl
91 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      CC, Marttila
92 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      DD, Aura
93 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      EE, Aura
94 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      FF, Koski Tl
95 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      HH, Koski Tl
96 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      II, Koski Tl
97 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      JJ, Koski Tl
98 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      KK, Aura
99 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.5.-31.8.2016
100 §             Ilmoitusasiat
101 §             Muut

YSLTK_20161124_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.