Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 18.4.2017

Kokous 3/2017   18.4.2017                                          42-44 §

 42 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
43 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
44 §               Päätös maa-ainesten ottotoiminnan keskeyttämisestä ja
                      lupamääräysten muutoksesta, AA

 

YSLTK_20170418_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.