Yhteenveto kyselyn vastauksista

Kiitos kyselyyn vastanneille.

Kysely esiopetuksesta/esiopetusikäisten päivähoidosta


Kyselyn vastausprosentti oli 61%

Päivähoidon ohjaukseen liittyvät kysymykset

%


1.   Olen saanut riittävästi tietoa kunnan päivähoitopalveluista. 85 kyllä15 ei2. Miten esiopetuksen/päivähoidon hakuprosessi sujui? 90 hyvin10 melko hyvin


0 huonosti0 erittäin huonosti
Kommentteja edellisiin

Esikoulun sijainti, sisä- ja ulkotilat

1. Esikoulun sijainti alakoulun läheisyydessä on 100 hyvä


mielestämme 0 huono2. Esikoulun sisätilat leikin ja toiminnan kannalta ovat 90 kyllä


mielestämme riittävät. 10 ei3.  Millaiset ovat esiopetukseen varatut toimintavälineet 50 hyvät


ja lelut? 50 melko hyvät


0 huonot0 erittäin huonot


4. Onko esikoulun piha mielestänne toimiva? 95 kyllä5 ei5. Millaiseksi koette esiopetuspäivän turvallisuuden 70 hyvä


(sisä-, ulkotilat-, retket, liikkuminen  30 melko hyvä

lähiympäristössä)? 0 huono0 erittäin huono
Kommentteja edellisiin
"Mielestäni on hyvä että päiväkoti, eskari ja alakoulu ovat ns. samalla tontilla, liikkuminen on help-

poa ja turvallista."
"Esikoulun tilat liian pienet. Yksi iso tila + 2 pientä koppia…Henkilöstöllä ei ole omaa tilaa (esim. 

ns. toimistoa)"
"Autoille tarkoitettu piha-alue on ahdas ja epäkäytännöllinen kun samaan aikaan (klo. 9, 8, 13) on

paljon liikennettä."
"S. Aina, kun ollaan liikenteessä, on vaaranpaikkoja, vaikka kuinka lapsia vahdittaisiin."


Toiminnan puitteet ja yhteistyö

1. Onko teillä ollut mahdollisuus tutustua esiopetuksen  85 kyllä


tavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan? 15 ei2. Yhteistyö perheen ja esikoulun välillä on 75 hyvä25 melko hyvä


0 huono0 erittäin huono


3.  Millaisena koette kohtaamiset 85 miellyttävä

esiopetushenkilöstön kanssa? 15 sopiva0 huono4. Vanhempainiltoja on lukuvuoden aikana riittävästi. 85 kyllä15 ei5. Kasvatuskeskusteluja on lukuvuoden aikana 90 kyllä


riittävästi. 10 ei

6. Esikoulun toiminnasta tiedotetaan mielestämme

a) riittävän monipuolisesti 95 kyllä 5 eib) riittävän hyvissä ajoin 90 kyllä 10 eic) riittävän usein 85 kyllä 10 eid) riittävän selkeästi 90 kyllä 5 ei7. Mikä tiedotusmuoto on ollut perheellenne mieluisin? 45 kunnan verkkosivut


20 ilmoitustaulu


70 reppuvihko


8. Kuinka usein tutustutte esikoulun viikkosuunnitelmaan 65 viikoittain30 harvemmin


9. Millaisiksi koette esikoulun koko perheille/ 70 hyvät


vanhemmille suunnatut tilaisuudet 30 melko hyvät


0 huonot0 erittäin huonot
Kommentteja edellisiin
"Välillä tieto ei ole välittynyt eteenpäin esikoulun sisällä lapsen menoista vaikkakin on hoitajan

kanssa keskustellut naamatusten. Noin kaksi viikkoa on välillä liian lyhyt ilmoitusaika varsinkin

jos esim. isovanhemmatkin olisi tervetulleita."
"Erityiskiitos ihanista isäin- ja äitienpäivätapahtumista, jotka jaksoitte järjestää vaikka syyskauden

alussa, kun asiasta meiltä vanhemmilta kysyttiin vastauksena oli vain hiljaisuus ja muminaa…

Olivat ihania tilaisuuksia, kiitos."
"Äitienilta oli todella kiva ja hyvin järjestetty. Kivaa kun oli paljon tekemistä!"


"Perheille suunatut tilaisuudet olleet tällä kaudella tosi hyviä, johtuen siitä ettei pieneen tilaan änge-

tä kerrallaan liikaa ihmisiä."
"Viikkosuunnitelma on hyvä, on kiva tulostaa jääkaapin oveen.""Toivoisin 3-4 kertaa vuodessa vanhempainvartteja, kun nyt 2 kertaa.""Jos ei huomaa/muista katsoa netistä niin on jäänyt jotain huomioimatta. Kuukausikirje on tapahtu-

mista huonoin -> harvoin on selvästi ilmoitettu tapahtumien ajankohta."
Kasvatus

1. Onko toiminta esikoulussa mielestänne 95 kyllä


riittävän monipuolista? 5 ei
Jos vastauksenne on ei, niin mitä haluaisitte lisätä?
"Uimakoulu oli aivan mahtavaa, kiitos että pystytte sellaisen järjestämään!"


"Liikkumista luonnossa ja siellä havainnoimista."

2. Miten esikoulussa tuetaan lapsen tiedonhalua 80 hyvin


ja oppimista? 15 melko hyvin


5 huonosti0 erittäin huonosti


3. Miten esikoulussa otetaan lapsen erityistarpeet 75 hyvin


huomioon? 20 melko hyvin


5 huonosti0 erittäin huonosti


4. Miten lapsenne viihtyy esikoulussa? 85 hyvin15 melko hyvin


0 huonosti0 erittäin huonosti


5.  Miten esiopetuspaikan kasvatustyö on tukenut 70 hyvin


omaa kasvatustyötänne? 25 melko hyvin


5 huonosti0 erittäin huonosti


6.  Millaiseksi arvioitte esiopetuvuoden merkityksen 65 suuri


lapsellenne? 35 sopiva0 pieni5. Ruokailu koulun ruokasalissa on mielestämme 100 hyvä0 huono

Kommentteja edellisiin
"Plussaa pienryhmistä!"
"Koulussa ruokailu hyvä asia, ehkä ensimmäiset ruokailut tarjottimeen haasteellisia, mutta oiva

loikka tutustumaan koulumaailmaan."
"Näin tutustuu jo vähän kouluun ja miten siellä toimitaan."
"Näin lapset oppivat koulun ns. tavoille" ja pääsevät tutustumaan myös muihin oppilaisiin."

"Ruoka on ollutkuulemma hyvää"

Muita ajatuksia, terveisiä varhaiskasvatukselle
"Hiukan olisin toivonut joustoa hoitoasiossa kun työllistyin työttömyyden jälkeen yhtäkkiä. Jouduin 

myöhästelemään töistä, jättämään lasta pelokkaana yksin kotiin ja olemaan poissa. Tuntui 

että haluttiin näpäyttää sillä että sääntöjä noudatetaan. Kuitenkin toivoisin yksilöllistä pohdintaa 

kun samaan aikaan hoidossa on lapsia joiden vanhemmat kotona ja varatusta+maksetusta  

hoitoajasta olemme käyttäneet alle puolet."
"Toivoisin että vanhemmille kerrottaisiin enemmänkin jos esikouluissa on ollut pieniä vahinkoja

esim. vahingossa joku kaataa toisen tai pienistä kinoista olisi hyvä myös vanhemmankin kuulla.

Välillä vahingot lasten puheissa muuttuvat tahallisiksi kiusan teoiksi. Vanhemman on hankala

arvioida mikä tarinoista on totta ja mikä ei."
"Eskarivuosi antoi hyviä valmiuksia koulua varten ja lapsen tiedonnälkä kasvoi. Tehtävät ja leikki-

minen eskarissa tasapainossa. Suuret kiitokset!"
"Aiempana vuonna tuntui että esikoululaisella oli turhan paljon menoa/muistettavaa tällä kaudella

asia on ollut paremmin! Joskus vähemmän on enemmän."
"Kiitos kuluneesta esikoulu vuodesta. Meidän lapsi on ainakin ollut innoissaan."


"Kiitos hyvästä ja opettavaisesta vuodesta."
"Jäin miettimään, että jos lapsi kulkee pääasiassa taksilla matkat niin miten vanhemmat saa tietää

mitä eskarissa on touhuttu, jos lapsi ei sitä itse kerro."
"Kiitos paljon ja hyvää kesää! Esim. pyöräilyopetus hieno juttu, kaikki koulut, lomat, leikit ja satu-

maailmajutut."
"On ollut mukava eskari vuosi. Olette tehneet kivoja retkiä ja tempauksia Esim. Marttilan esikoulun

kanssa ja pyöräily päivät oli kivoja. Mieleen jäi myös isien ja äitien illat. Oli kiva tehdä lasten kanssa

erilaisia juttuja. Eskarilaiset ovat myös paljon tekemisissä koulukummiensa kanssa mikä on hieno

juttu. Mukavaa kesää kaikille opettajille!"

Koulukuljetuksessa olevat esikoululaiset
Kokemuksenne esiopetusikäisen koulukuljetuksesta
"Toimii muuten hyvin mutta toivoisin (jos vain mahdollista) että taksi firma kuittaisi "ok" viestillä

tekstiviestit (jos vaikka tulee äkki pyyntö kyydille) ja sähköpostit.""Hyvin sujunut ja joustavuutta löytyy tarpeen vaatiessa. Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön

ja kommunikointi ollut sujuvaa. Lapsi myös tykännyt että aikuiset mukavia."


"Kaikki on sujunut todella mainiosti."
"Taksikuljetukset ovat sujuneet hyvin. Syksyllä oli jotain pientä ongelmaa isojen lasten puolelta mut-

ta asia korjaantui. Aikataulutkin ovat hyvin toimineet ja lähes ihanteellisesti."


"Erinomaista palvelua ja huolehtimista Hacklinin kuljettajilta. Heille suuri kiitos turvallisesta kuljetta-

misesta! Viestit kuitataan, mikä on hyvä asia. Toivottavasti kuljetuslapset kiittävät jollakin tavalla es-

karin päätyttyä heitä."
"Ok. Hyvä, kun taksikuski vastaa viestiin, niin tietää, että viesti on mennyt perille. Kaikki kuskit ei-

vät ole vastannut."
"Hyvä."


Kiitos vastauksista 

 

 

Kosken Tl kunnan varhaiskasvatuksen kysely vanhemmille


Kyselyn vastausprosentti oli 50%

Hoitopaikka:  PERHEPÄIVÄHOITO
 
PÄIVÄKOTI Pillit xPullat  
PÄIVÄHOIDON OHJAUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
1. Olen saanut riittävästi tietoa kunnan

100,0 Kyllä

päivähoitopalveluista.

0,0 Ei


2. Miten päivähoidon hakuprosessi sujui?

88,9 hyvin11,1 melko hyvin0,0 huonosti0,0 erittäin huonosti


3. Onko hoitopaikkaan tutustuminen ollut riittävää?
88,9 Kyllä11,1 Ei
Jos vastauksesi on ei, niin miten tutustumista tulisimielestäsi kehittää?


"Ei järjestetty mitään tutustumista uuteen hoitopaikkaan."


PÄIVÄHOIDON TILAT


1. Onko hoitopaikan sisätiloissa mielestänne riittävästi
33,3 kyllä

leikkitilaa?


66,7 ei


2. Onko sisätilat mielestänne turvalliset?

77,8 kyllä22,2 ei 
Jos vastauksenne on ei, niin miten turvallisuutta tulisimielestänne kehittää?

"Eteisen rappuset/ahdas ulkoeteinen"

"Eteisen rappuset/ahdas ulkoeteinen"


3. Oletteko tyytyväinen hoitopaikan ulkotiloihin?
88,9 Kyllä

(Maasto, leikkivälineet, maiseman kauneus jne.)
11,1 En


Jos vastauksenne on ei, niin mitä toivotte lisää?
"Mahdollisesti enemmän luontoa, puita ja pensaita ym. Ensimmäinen kesä hoidossa tulossa,

onkohan piha kovin kuuma?"


4. Miten turvalliset hoitopaikan ulkotilat ovat?

maasto

100,0 turvallinen0,0 turvaton


liikenneratkaisut

55,6 turvallinen44,4 turvaton


leikkipaikka-välineet

100,0 turvallinen0,0 turvaton
LAPSEN PERUSHOITO


1. Viihtyykö lapsenne nykyisessä hoitopaikassa?
100,0 kyllä0,0 ei


2. Ulkoillaanko hoitopaikassa mielestänne riittävästi?
100,0 kyllä0,0 ei


3. Huolehditaanko lapsen pukeutumisesta 

77,8 kyllä

hoitopaikassa riittävästi?

11,1 ei


"Jopa liiaksi välillä"


"Vaihtelevasti"


"Jopa liiaksi välillä"
PÄIVÄHOIDON TOIMINNAN PUITTEET


1.  Onko hoitopaikan lapsiryhmä sopivan kokoinen?
55,6 kyllä33,3 ei


2. Onko lapsiryhmän ikäjakauma sopiva?

88,9 kyllä11,1 ei


3. Ovatko seuraavat päivähoidon säännöt mielestäsi hyviävai huonoja?
a.
Sovitun hoitoajan muuttumisesta on
100,0 hyväilmoitettava hoitopaikkaan ajoissa etukäteen.
0,0 huonob.
Sairasta lasta ei voida hoitaa 

100,0 hyväpäivähoitopaikassa.

0,0 huonoc.
Hoitopaikassa on lelupäivä toisinaan.
100,0 hyvä0,0 huono
Jos vastasit johonkin kohtaan huono, miten toivoisitasian olevan?


"Lelupäivä voisi olla useammin."
LAPSEN KASVATUS


1. Otetaanko hoitopaikassa riittävästi huomioon 
100,0 kyllä

vanhempien kasvatusnäkemykset?

0,0 ei


2. Asetetaanko hoitopaikassa mielestänne rajoituksia
100,0 kyllä

riittävästi?


0,0 ei


3. Onko hoitopaikassa riittävästi monipuolista toimintaa?


Ulkona
100,0 kyllä0,0 eiSisällä
100,0 kyllä0,0 ei
YHTEISTYÖ1. Toimiiko yhteistyö kodin ja hoitopaikan välillä?
100,0 kyllä0,0 ei


2. Onko hoitajan/hoitajien kanssa mahdollista keskustella
100,0 kyllä

lapsen hoidosta?


0,0 ei


3. Jos ei ole mahdollista keskustella, niin johtuuko tämä:


 
hoitajien ajan puutteesta "Joskus"
 
vanhemman ajan puutteesta

 
hoitajien kanssa on vaikea puhua lapsen asioista 
ei ole sopivaa rauhallista tilaa keskustelulle
 
joku muu syy, mikä


4. Onko teillä mahdollisuus vaikuttaa lapsenne hoidon
100,0 kyllä

kehittämiseen?


0,0 ei
5. Antavatko hoitajat asiallisesti ja riittävästi palautetta
100,0 kyllä

päivän tapahtumista?

0,0 ei


6. Millaisiksi koette koko perheille/vanhemmille
88,9 hyvät

suunnatut tilaisuudet?

11,1 melko hyvät0,0 huonot0,0 erittäin huonot


7. Onko vanhempien ja päivähoidon yhteistyö mielestäsi
100,0 kyllä

riittävää?


0,0 ei


Jos yhteistyö ei mielestäsi ole riittävää, niin mitätoivoisitte lisää?

RUUSUT:


"Aina lämmin vastaanotto :)"

"Olosuhteista (tiloista) huolimatta lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta."

"Ammattitaitoinen henkilökunta!"

"Hyvää hoitoa hyviltä hoitajilta!"

"Aina lämmin vastaanotto :)"

"Olosuhteista (tiloista) huolimatta lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta."

"Ammattitaitoinen henkilökunta!"

"Ihanat/mukavat hoitajat koko päiväkodissa kertovat kivasti lapsen päivästä; saa kuulla 

lapsestaan niin hyviä juttuja kuin ne huonotkin kuulumiset mukavasti kerrottuna,

Tuetaan/kannustetaan huonoina aamuina :)"
"Kiva, kun jaksatte keksiä toimintaa päivästä toiseen, aikuisetkin innolla mukana."

"Lapsen erityistarpeet otettu hienosti huomioon ja olen saanut hyviä neuvoja kotiinkin. Hoitajilla

on ollut AINA aikaa kertoa lapsen päivästä, sekä hyvistä että huonoista asioista."


RISUT:"Ryhmä liian iso tiloihin nähden. Päättäjien tulisi huomioida ja turvata lapsille enemmän

tilaa leikkiin. Päättäjät!!! Nyt viimeistään on aika saada koskelaiset lapset nykyaikaisiin tiloihin!"

"Leluja liian vähän! Tilat luvattoman ahtaat ja vanhanaikaiset!"


"Uusi päiväkoti Koskelle!"

"Ryhmä liian iso tiloihin nähden. Päättäjien tulisi huomioida ja turvata lapsille enemmän

tilaa leikkiin. Päättäjät!!! Nyt viimeistään on aika saada koskelaiset lapset nykyaikaisiin tiloihin!"

"Leluja liian vähän! Tilat luvattoman ahtaat ja vanhanaikaiset!"


"Vappuna oli nyyttärit, ihan kiva idea, mutta mielestäni tulee liikaa herkkuja lapsille."

 

Kosken Tl kunnan varhaiskasvatuksen kysely vanhemmille
Kyselyn vastausprosentti oli 45,5%

Hoitopaikka:  PERHEPÄIVÄHOITO
 


PÄIVÄKOTI Pillit  


Pullat x


PÄIVÄHOIDON OHJAUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
%
1. Olen saanut riittävästi tietoa kunnan

100,0 Kyllä

päivähoitopalveluista.


Ei

2. Miten päivähoidon hakuprosessi sujui?

100,0 hyvin0,0 melko hyvin0,0 huonosti0,0 erittäin huonosti

3. Onko hoitopaikkaan tutustuminen ollut riittävää?
100,0 Kyllä0,0 Ei
Jos vastauksesi on ei, niin miten tutustumista tulisi


mielestäsi kehittää?


PÄIVÄHOIDON TILAT
1. Onko hoitopaikan sisätiloissa mielestänne riittävästi
70,0 kyllä

leikkitilaa?


30,0 ei

2. Onko sisätilat mielestänne turvalliset?

90,0 kyllä10,0 ei 
Jos vastauksenne on ei, niin miten turvallisuutta tulisi


mielestänne kehittää?
"Kuivauskaappi tulisi saada lukittua niin, ettei lapsi pääse piiloon sinne."

3. Oletteko tyytyväinen hoitopaikan ulkotiloihin?
80,0 Kyllä

(Maasto, leikkivälineet, maiseman kauneus jne.)
20,0 En

Jos vastauksenne on ei, niin mitä toivotte lisää?"Maasto tylsän tasainen ja alueena pienehkö.""Ulkotilat ovat liian pienet."
4. Miten turvalliset hoitopaikan ulkotilat ovat?


maasto

100,0 turvallinen0,0 turvaton

liikenneratkaisut

60,0 turvallinen40,0 turvaton

"Parkkipaikka liian ahdas ja se saisi olla erillään sisääntulosta"

Huonot paikoitustilat
leikkipaikka-välineet

100,0 turvallinen0,0 turvaton


LAPSEN PERUSHOITO
1. Viihtyykö lapsenne nykyisessä hoitopaikassa?
100,0 kyllä0,0 ei

2. Ulkoillaanko hoitopaikassa mielestänne riittävästi?
100,0 kyllä0,0 ei

3. Huolehditaanko lapsen pukeutumisesta 

90,0 kyllä

hoitopaikassa riittävästi?

10,0 ei


PÄIVÄHOIDON TOIMINNAN PUITTEET
1.  Onko hoitopaikan lapsiryhmä sopivan kokoinen?
90,0 kyllä10,0 ei

2. Onko lapsiryhmän ikäjakauma sopiva?

90,0 kyllä10,0 ei

3. Ovatko seuraavat päivähoidon säännöt mielestäsi hyviä


vai huonoja?


a.
Sovitun hoitoajan muuttumisesta on
90,0 hyväilmoitettava hoitopaikkaan ajoissa etukäteen.
10,0 huono


b.
Sairasta lasta ei voida hoitaa 

100,0 hyväpäivähoitopaikassa.

0,0 huono


c.
Hoitopaikassa on lelupäivä toisinaan.
100,0 hyvä0,0 huono

Jos vastasit johonkin kohtaan huono, miten toivoisit


asian olevan?

"Lelupäivä voisi olla useammin."
"2 vkoa liian pitkä aika ilmoittaa muutoksista."
LAPSEN KASVATUS
1. Otetaanko hoitopaikassa riittävästi huomioon 
100,0 kyllä

vanhempien kasvatusnäkemykset?

0,0 ei

2. Asetetaanko hoitopaikassa mielestänne rajoituksia
100,0 kyllä

riittävästi?


0,0 ei

3. Onko hoitopaikassa riittävästi monipuolista toimintaa?
Ulkona
90,0 kyllä10,0 ei


Sisällä
100,0 kyllä0,0 ei


YHTEISTYÖ

1. Toimiiko yhteistyö kodin ja hoitopaikan välillä?
100,0 kyllä0,0 ei

2. Onko hoitajan/hoitajien kanssa mahdollista keskustella
90,0 kyllä

lapsen hoidosta?


10,0 ei

3. Jos ei ole mahdollista keskustella, niin johtuuko tämä:
 
hoitajien ajan puutteesta
 
vanhemman ajan puutteesta
 
hoitajien kanssa on vaikea puhua lapsen asioista


 
ei ole sopivaa rauhallista tilaa keskustelulle 
joku muu syy, mikä


"Riippuu hoitajasta, joidenkin asenne ei ole oikea."


4. Onko teillä mahdollisuus vaikuttaa lapsenne hoidon
70,0 kyllä

kehittämiseen?


20,0 ei

5. Antavatko hoitajat asiallisesti ja riittävästi palautetta
90,0 kyllä

päivän tapahtumista?

10,0 ei

6. Millaisiksi koette koko perheille/vanhemmille
70,0 hyvät

suunnatut tilaisuudet?

20,0 melko hyvät10,0 huonot0,0 erittäin huonot

7. Onko vanhempien ja päivähoidon yhteistyö mielestäsi
90,0 kyllä

riittävää?


10,0 ei

Jos yhteistyö ei mielestäsi ole riittävää, niin mitä


toivoisitte lisää?

"Joustavuutta. Näin pienessä kunnassa vanhempien toiveet olisi mahdollista ottaa 

paremmin huomioon."

RUUSUT:

"Kiitos hyvästä hoidosta!"
"Todella mukavia tapahtumia keksitty lapsille ja monipuolista ohjelmaa viikottain! Kiva

lisä saada kuviakin! Pienellä tiimillä saatte paljon aikaan."


"Hienoa, että on niin aktiivista ja monipuolista toimintaa! Kiitos siitä!"

"Sanna ja muut pullien aikuiset ihania. Ruusuja ja kiitoksia heille!"

"Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvästä hoidosta.""Hienoa, että on teemaviikkoja/-päiviä. Lapset tekevät kaikenlaista hienoa hoitopäivien aikana."


RISUT:


"Jos jatkossa päiväkodissa on vierailevia aikuisia harjoittelijoita ym. Olisi hyvin tärkeää, 

että nämä harjoittelut olisivat tätä ammattikuntaa vastaavia. Eli lähihoitaja-harjoittelijoita jne.

Olimme todella ihmeissämme loppu vuonna olevasta "kieli"-oppilaasta. Mielestämme päiväkoti

ei ole oikea paikka tällaisille harjoittelijoille. On hyvin tärkeää tietää, 

ketkä ovat lastemme kanssa tekemisissä.""Johtotasolla toivoisin, että lapset ovat etusijalla, ei esim. raha."

"Uusi päiväkoti olisi kyllä tarpeen, tekisi kunnan imagollekin hyvää."

"Jos hoitaja on tullut kesken päivän, harvemmin tietää, mitä lapset ovat tehneet."

"Ei voida olettaa, että 5-vuotias muistaa tai ymmärtää, kuinka paljon vaatteita tarvitaan!


Esim. kaulahuivi puuttuu usein, kun poika ei itse muista laittaa, vaikka ulkona on erittäin


kylmä ja hoitajat ovat itse topanneet itsensä päästä varpaisiin!"

"Ei voida olettaa, että vanhemmat pääsevät kesken työpäivän lasten tapahtumiin. Asettaa 

lapset eriarvoiseen asemaan." 

Kosken Tl kunnan varhaiskasvatuksen kysely vanhemmille
Kyselyn vastausprosentti oli 55%


Hoitopaikka:  PERHEPÄIVÄHOITO
x


PÄIVÄKOTI Pillit  


Pullat  


PÄIVÄHOIDON OHJAUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
%
1. Olen saanut riittävästi tietoa kunnan

90,9 Kyllä

päivähoitopalveluista.

9,1 Ei

2. Miten päivähoidon hakuprosessi sujui?

90,9 hyvin9,1 melko hyvin0,0 huonosti0,0 erittäin huonosti

3. Onko hoitopaikkaan tutustuminen ollut riittävää?
90,9 Kyllä9,1 Ei
Jos vastauksesi on ei, niin miten tutustumista tulisi


mielestäsi kehittää?

"Jos hoitopaikka muuttuu, pitäisi myös olla mahdollista tutustua uuteen 

hoitopaikkaan."


PÄIVÄHOIDON TILAT
1. Onko hoitopaikan sisätiloissa mielestänne riittävästi
81,8 kyllä

leikkitilaa?


18,2 ei

2. Onko sisätilat mielestänne turvalliset?

100,0 kyllä0,0 ei 
Jos vastauksenne on ei, niin miten turvallisuutta tulisi


mielestänne kehittää?
3. Oletteko tyytyväinen hoitopaikan ulkotiloihin?
90,9 Kyllä

(Maasto, leikkivälineet, maiseman kauneus jne.)
9,1 En

Jos vastauksenne on ei, niin mitä toivotte lisää?"Perhepäivähoitopaikat tulisi olla vähän kauempana keskustasta, eikä vilkasliikenteisen

kadun varrella."

4. Miten turvalliset hoitopaikan ulkotilat ovat?


maasto

81,8 turvallinen18,2 turvaton

liikenneratkaisut

72,7 turvallinen
autotie ym. 

27,3 turvaton

leikkipaikka-välineet

100,0 turvallinen0,0 turvaton


LAPSEN PERUSHOITO
1. Viihtyykö lapsenne nykyisessä hoitopaikassa?
100,0 kyllä0,0 ei

2. Ulkoillaanko hoitopaikassa mielestänne riittävästi?
81,8 kyllä18,2 ei

3. Huolehditaanko lapsen pukeutumisesta 

90,9 kyllä

hoitopaikassa riittävästi?

9,1 ei


PÄIVÄHOIDON TOIMINNAN PUITTEET
1.  Onko hoitopaikan lapsiryhmä sopivan kokoinen?
90,9 kyllä9,1 ei

2. Onko lapsiryhmän ikäjakauma sopiva?

81,8 kyllä18,2 ei

3. Ovatko seuraavat päivähoidon säännöt mielestäsi hyviä


vai huonoja?


a.
Sovitun hoitoajan muuttumisesta on
90,9 hyväilmoitettava hoitopaikkaan ajoissa etukäteen.
9,1 huono


b.
Sairasta lasta ei voida hoitaa 

100,0 hyväpäivähoitopaikassa.

0,0 huono


c.
Hoitopaikassa on lelupäivä toisinaan.
90,9 hyvä9,1 huono
Jos vastasit johonkin kohtaan huono, miten toivoisit


asian olevan?

"Joustoa hoitoaikoihin!"

LAPSEN KASVATUS
1. Otetaanko hoitopaikassa riittävästi huomioon 
100,0 kyllä

vanhempien kasvatusnäkemykset?

0,0 ei

2. Asetetaanko hoitopaikassa mielestänne rajoituksia
90,9 kyllä

riittävästi?


0,0 ei

3. Onko hoitopaikassa riittävästi monipuolista toimintaa?Ulkona
100,0 kyllä0,0 ei

Sisällä
90,9 kyllä9,1 ei


YHTEISTYÖ

1. Toimiiko yhteistyö kodin ja hoitopaikan välillä?
100,0 kyllä0,0 ei

2. Onko hoitajan/hoitajien kanssa mahdollista keskustella
100,0 kyllä

lapsen hoidosta?


0,0 ei

3. Jos ei ole mahdollista keskustella, niin johtuuko tämä:
 
hoitajien ajan puutteesta
 
vanhemman ajan puutteesta
 
hoitajien kanssa on vaikea puhua lapsen asioista


 
ei ole sopivaa rauhallista tilaa keskustelulle 
joku muu syy, mikä
4. Onko teillä mahdollisuus vaikuttaa lapsenne hoidon
72,7 kyllä

kehittämiseen?


18,2 ei

5. Antavatko hoitajat asiallisesti ja riittävästi palautetta
81,8 kyllä

päivän tapahtumista?

18,2 ei

6. Millaisiksi koette koko perheille/vanhemmille
20,0 hyvät

suunnatut tilaisuudet?

40,0 melko hyvät


"Ei ole?"


30,0 huonot


"Niitä ei juuri ole ollenkaan"

0,0 erittäin huonot


"Niitä on liian vähän"
7. Onko vanhempien ja päivähoidon yhteistyö mielestäsi
100,0 kyllä

riittävää?


0,0 ei

Jos yhteistyö ei mielestäsi ole riittävää, niin mitä


toivoisitte lisää?

"Lapseni oma hoitaja antaa hyvin palautetta, mutta varahoitaja ei anna palautetta,

jos ei erikseen kysele, ja silloinkin vain lyhyesti."

RUUSUT:

"Olen ollut todella tyytyväinen perhepäivähoitoon, lapsellani on ihana hoitaja,

joka selkeästi välittää hoitolapsistaan. Lapsenikin menee aina mielellään hoitoon."

"Olemme olleet erittäin tyytyväisiä lapsemme perhepäivähoitoon. Kaikki on sujunut 

mutkattomasti alusta asti, emmekä voisi toivoa mukavampaa hoitajaa."

"Hoitopaikan hakuprosessi oli sujuva."
"Hoitopaikassa on hyvä ruoka ja hyvät ulkoiluajat.""Hoitopaikassa otetaan hyvin huomioon lapsen ikä.""Erittäin miellyttävä hoitaja. Hyvä päätös oli poistua metsäkulmasta takaisin pph:lle."

"Lapsi on viihtynyt hoidossa todella hyvin ja on mukavaa hakea iloinen lapsi päivittäin

hoidosta."

RISUT:


"Olen ihmetellyt, että miksi täällä ei pidetä vanhempainiltoja, eikä lapsen kehityskeskusteluja.

Sellaiset olisi mukava lisä. Vanhemmat voisivat paremmin tutustua toisiinsa ja 

muutenkin yhteistoiminta olisi mukavaa."
"Toivoisin enemmän tilaisuuksia, kuten vanhempainiltoja yms."

"Lomalomake oli melko sekava ja koko maksuvapaa kuukausi ym. vaikeita ymmärtää, olisi kiva, 

jos ne saisi selkeämmiksi."
"Toivoisin enemmän palautetta siitä, mitä lapsi on päivän aikana tehnyt, mitä syönyt ja

miten käyttäytynyt."
"Ulkoilua varsinkin iltapäivisin voisi lisätä."

Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.