Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden julkiset viranhaltijapäätökset on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki § 410/2015).

Salassa pidettäviä tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyydensuojan tai liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

 

Ympäristönsuojelusihteeri 6 § 4.7.2017 Päätös meluilmoituksesta.pdf

Ympäristönsuojelusihteeri 7 § 16.6.2017 Päätös meluilmoituksesta.pdf

Ympäristönsuojelusihteeri 8 § 6.7.2017 Päätös poikkeuksellisen tilanteen ilmoituksesta.pdf

Ympäristönsuojelutarkastaja 3 § 19.7.2017 Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta ilmoituksesta.pdf

Päätöspöytäkirjat tekninen johtaja mikko salmi 10.8.2017.pdf

Teknisen johtajan päätökset § 2 - 10.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.