Veden laatu

Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kahdelta vedenottamolta: Hevonlinnan vedenottamo ja Santion vedenottamo.

Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Verkostoveden kovuusaste on 3,3 dH (0,58 mmol/l) eli vesi on pehmeää.
Veden pH vaihtelee välillä 7,5 -8,1.

 

Tutkimusohjelman mukaiset testausselosteet kunnan verkostovedestä:

20171103 Seloste 17-7311-1 Hoitokoti Niittykukka.pdf

20170613_Seloste 17-3449-1_Westas Raunio Oy.pdf

20170227_Seloste 17-1160-_Niittykukka.pdf

20170116_Seloste 17-290-1 Vanhainkoti.pdf

20161219_Seloste 16-8246-1_Westas Raunio Oy.pdf

20161104_Seloste 16-7223-1_Niittykukka.pdf

20160927_Seloste 16-6377-1_Teivonen.pdf

Palvelukeskus 25082016.pdf

Seloste Kosken Tl kunnan palvelukeskus.pdf

Seloste Hoitokoti Niittykukka.pdf

Seloste Raunion saha keittiö.pdf

Raunio Seloste 15-3129-1 liitteineen.pdf

 

Vedenottamoilta otetut vesinäytteet:

20170613_Seloste 17-3446-1_Hevonlinnan ottamo lähtevä.pdf

20170613_Seloste 17-3445-2_Hevonlinna raakavesi.pdf

Hevonlinnan ottamo 25082016.pdf

Hevonlinna lähtevä Seloste 15-7626-1 liitteineen.pdf

Hevonlinna lähtevä vesi Seloste 15-3128-1 liitteineen.pdf

Hevonlinna raakavesi Seloste 15-3127-1 liitteineen.pdf

 

20171017 Seloste 17-6887-1 Santion ottamo lähtevä.pdf

20171017 Seloste 17-6888-1 Santion ottamo raakavesi.pdf

20170613_Seloste 17-3448-1_Santion ottamo lähtevä.pdf

20170613_Seloste 17-3447-2 _Santion ottamo raakavesi.pdf

20160927_Seloste 16-6376-1_Santion vesilaitos.pdf

Santion ottamo 25082016.pdf

Santio lähtevä Seloste 15-7625-1 liitteineen.pdf

Santio raakavesi Seloste 15-7627-1 liitteineen.pdf

Santio lähtevä vesi Seloste 15-3126-1 liitteineen.pdf

Santio raakavesi Seloste 15-3125-2 liitteineen.pdf

Santio raakavesi Seloste 15-3130-1 liitteineen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.