Tarkastuslautakunta 9.9.2016

9 §                  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
10 §                Pöytäkirjan tarkastaminen
11 §                Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
12 §                Tutustuminen vuoden 2016 arvioinnin painopistealueisiin:
13 §                Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017
14 §                Muut  esille tulevat asiat
15 §                Ilmoitusasiat

 

TARKASTUSLTK_PTK_09092016.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.