tarkastuslautakunta 8.9.2015

9 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 § Pöytäkirjan tarkastaminen

11 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus

12 § Tutustuminen vuoden 2015 arvioinnin painopistealueisiin

13 § Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016

14 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

15 § Ilmoitusasiat

16 § Kokouksen päättäminen

 

TARKASTUSLTK_PTK_08092015.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.