Tarkastuslautakunta 27.4.2015

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 § Tilinpäätös vuodelta 2014

4 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

5 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

6 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

7 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen nuorisovaltuuston jäsenelle

8 § Muut asiat

 

TARKASTUSLTK_PTK_27042015.pdf
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.