Sosiaalilautakunta 28.4.2015

13 §               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

14 §               PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

15 §               LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

16 §               SOPIMUS LASTENSUOJELUPALVELUISTA

17 §              TERVEYDENHUOLTO 1.1. – 31.3.2015 (25 %)

18 §               TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SOSIAALILAUTAKUNNASSA
                     1.1. – 31.3.2015

19 §               VARSINAIS-SUOMEN IKÄIHMISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN
                     PERHEHOITOYKSIKÖN TOIMINNAN JATKO

20 §               OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISEN VAPAAN AIKAISEN HOIDON
                     JÄRJESTÄMISESTÄ PERITTÄVÄN MAKSUN POISTAMINEN

21 §               Ei julkinen, JulkL 21.5.1999/621 § 23

22 §               ILMOITUSASIAT

23 §               MUUT ASIAT

 

Pöytäkirja 28.4.2015

Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.