Kunnon Kuntalainen


Kosken Tl vapaa-ajanlautakunta pyytää esityksiä
VUODEN KUNNON KUNTALAISEKSI vuonna 2016
 

Vuoden Kunnon Kuntalaiseksi valitaan vuosittain henkilö,
jonka taustana on henkilön pitempiaikainen kuntoliikunta tai
toisten hyväksi tehty liikuntaa edistävä työ ja/tai muu kansalaistoiminta.
Kunnon Kuntalaisena on palkittu 2010 Antti Tuominen, 2011 Jouko Sinkko,
2012
Lasse Mattila, 2013 Sisko Pursimaa, 2014 Erja Salminen, 2015 Hanna Kanasuo


Kirjalliset esitykset perusteluineen pyydetään toimittamaan vapaa-ajanlautakunnalle

marraskuussa.

Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.